Privacy statement

Wij respecteren je privacy en verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze zelf hebt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Stichting gegevens

Naam: Stichting Speelstad Brielle

Website: https://speelstadbrielle.nl

Inschrijfnummer KvK: 72917032

2. Emailadres

Bij het verzamelen van je emailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming hebt verleend.

3. Telefoonnummer

Wij gebruiken je telefoonnummer niet voor commerciƫle doeleinden.

4. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

a) de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
b) de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

2. Je hebt toestemming gegevens voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren de gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

5. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

6. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
7. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

8. Er zal foto en filmmateriaal van de aanwezigen op het evenement op diverse media worden geplaatst. Indien dit ongewenst is kunt u contact met ons opnemen om deze te laten verwijderen.

9. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

Op het volgende e-mailadres: info@speelstadbrielle.nl

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.